Je bent nu hier: Home » Nieuws

PSD2 treedt vandaag in werking

19 februari 2019
Nieuwsbericht | 19-02-2019 | 13:27 Op 19 februari 2019 treedt de nieuwe Europese richtlijn Payment Services Directive 2 (PSD2) in Nederland in werking. Partijen die die nieuwe betaaldiensten aanbieden hebben daarvoor toegang tot de betaalrekening nodig. Omdat het belangrijk is dat de privacy van de rekeninghouder gewaarborgd blijft, ziet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toe op […]
Lees meer

Internetconsultatie Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten

18 februari 2019
Nieuwsbericht | 17-02-2019 | 15:01 Op internet is het ontwerpbesluit  voorwaarden adequate pensioenregeling payrollkrachten gepubliceerd. Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans recht op een adequate pensioenregeling als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Indien de werknemer niet deelneemt aan de regeling van de […]
Lees meer

Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

1 februari 2019
Nieuwsbericht | 01-02-2019 | 16:00 Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.  Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke […]
Lees meer

Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers

Nieuwsbericht | 01-02-2019 | 16:00 Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Dit heeft de ministerraad besloten op voordracht […]
Lees meer

Energiebespaarfonds maakt verduurzaming aantrekkelijker voor VvE’s

21 januari 2019
Nieuwsbericht | 21-01-2019 | 16:00 Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de uitbreiding van het Energiebespaarfonds is het nu mogelijk voor VvE’s om lening met een langere […]
Lees meer

Wat verandert er op 1 januari 2019?

19 december 2018
Nieuwsbericht | 19-12-2018 | 14:51 Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zijn de wijzigingen in 2019 in alfabetische volgorde: Aanpassing beroepskracht-kindratio voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. […]
Lees meer